ناشر Epic Games با انگیزه موفقیت چشمگیر تیرانداز رنگارنگ در سال گذشته بود یک بتل رویال دیگر در دنیای بازی منتشر شد.

بنابراین پایان احتمالی در فوریه خواهد بود خروجی کاملا بی رحمانه اما همانطور که گفتم: تا اینجا پایان Rumbleverse فقط یک شایعه است. ما شما را در جریان خواهیم گذاشت.