آیا بخاری گازی در زمان خاموشی کار می کند؟

بسیاری از مردم بر این باورند که گرمایش گاز بدون برق کار می کند و بنابراین در صورت قطع برق احساس امنیت می کنند. اما این فرض اشتباه است، زیرا یک بخاری گازی در واقع به مقدار نسبتاً زیادی برق نیاز دارد تا کار کند. انرژی مورد نیاز برای راه اندازی مشعل و پمپاژ آن گرما و توزیع آب است. اگر برق از کار بیفتد، دیگ گاز و در نتیجه گرمایش نیز کار نمی کند. مصرف برق را نباید دست کم گرفت. هزینه هایی در حدود 100 یورو در سال وجود دارد (منبع: Heizsparer). با این حال، این بسته به سن آبگرم و هزینه برق بسیار متفاوت است.

اخیراً، رئیس اداره فدرال حفاظت مدنی (BBK)، رالف تیزلر، زمانی که گفت که خاموشی های منطقه ای و قطع برق باید از ژانویه 2023 پیش بینی شود، سروصدا به پا کرد. حفاظت مدنی بعداً این بیانیه را تأیید کرد. آژانس شبکه فدرال نیز خطر بزرگی نمی بیند. آلمان یکی از ایمن ترین شبکه های برق در جهان را دارد و به همین دلیل در زمستان نباید برق قطع شود.منبع خطر: اگر بخاری گازی خراب شد، فکر استفاده از بخاری تابشی گازسوز در اتاق های بسته را نداشته باشید. این تهدید کننده زندگی است.

یک ژنراتور خورشیدی می تواند در صورت قطع برق، برق مورد نیاز شما را تامین کند:

خطر خاموشی برق در آلمان چقدر است؟

بنابراین اغلب ارزش تعویض پمپ با یک مدل کارآمدتر که انرژی کمتری مصرف می کند را دارد. اگرچه این سرمایه گذاری در ابتدا مقداری هزینه دارد، اما در طول سال ها و افزایش روزافزون قیمت برق جبران خواهد شد. اگر دیگ گاز دارید، باید از مهندس گرمایش مطلع شوید که چه گزینه هایی برای بهینه سازی وجود دارد. با این حال، اگر ذخیره باتری متصل به شبکه خانه وجود نداشته باشد که بتواند برق دیگ گاز را تامین کند، آن نیز کار نخواهد کرد.

میلیون ها نفر یک دیگ گاز نصب کرده اند که نه تنها گرمایش را راه اندازی می کند بلکه آب گرم نیز تولید می کند. اما اگر واقعاً خاموشی یا قطع برق منطقه ای رخ دهد، چه اتفاقی می افتد؟ بخاری گازی هنوز کار می کند؟ نه، همانطور که معلوم است.

چرا بخاری گازی در صورت قطع برق کار نمی کند؟