ممکن است قیمت در حال حاضر بالاتر باشد. قیمت از 10/30/2022 08:33