Hisense 55U71HQ ULED (55 اینچ)

پیشنهاد را از دست دادید؟ در اینجا توصیه های بیشتری برای تلویزیون با 55 اینچ وجود دارد:

LCD در مقابل OLED: کدام یک واقعا بهتر است؟ – حقایق فنی