مجسمه‌های Mage تنها راه برای دریافت مجموعه Eclipse، مجموعه تاریکی، و لباس یادبود مخفی (معروف از Breath of the Wild) هستند. با هر مجسمه جادوگری که پیدا کنید، مجموعه با یک زره جدید گسترش می یابد. قطعات زره به ترتیب زیر باز می شوند:

زبان ها:انگلیسی آلمانی

شما باید بتوانید بدون هیچ مشکلی قفل Eclipse Set و Darkness Set را باز کنید. با این حال، برای مجسمه Mage در معدن مرکزی رها شده، باید تلاش جانبی گسترده “A Call From Below” را انجام دهید، بنابراین باید کمی زمان بیشتری را برای لباس خاطره صرف کنید.