Zelda Tears of the Kingdom: باتری را افزایش دهید

هیچ استراتژی خاصی برای پرورش سریع سونانیوم وجود ندارد، اما روش واضح در واقع به اندازه کافی سریع است. هنگامی که سنگ معدن سونانیوم را در زیر زمین استخراج می کنید، سونانیوم دریافت می کنید. شما می توانید بسیاری از معادن را در نزدیکی معادن بیابید، اما ذخایر سنگ معدنی بزرگتری نیز وجود دارد که دشمنان روی آنها کار می کنند. اگر دنیای بازی را کشف کنید، باید به اندازه کافی از آنها پیدا کنید.منبع

بستر، زمینه:سوئیچ نینتندو

باتری های اضافی دریافت کنید

زبان ها:انگلیسی آلمانی

رهایی:05/12/2023

شما می توانید باتری های اضافی را در دستگاه باتری ساخته شده داشته باشید. چنین ماشین باتری، از جمله، توسط یک سازه خدمتکار در کنار زیارتگاه چهارم (Natjo-yaha) در جزیره فراموش شده آسمان کار می کند. یک دستگاه باتری دیگر در جلوی خروجی شمالی جایگاه دیده بانی است.

باتری ابزار بسیار مهمی در Zelda: Tears of the Kingdom است زیرا امکان استفاده از فناوری Sonau را می دهد. می توانید ظرفیت انرژی باتری خود را افزایش دهید، به عنوان مثال بتوانید از وسیله نقلیه ساخته شده خود برای مدت طولانی تری استفاده کنید. از آنجایی که سیستم باتری کمی پیچیده است، در این راهنما نحوه بهبود باتری را توضیح خواهیم داد.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom