علاوه بر این، یک مشکل Xbox Series S را برطرف کردیم که در آن آدرس‌های گرافیکی مجازی بسیار کندتر از آدرس‌های مجازی غیر گرافیکی تخصیص داده می‌شد. این به توسعه دهندگان اجازه می دهد تا از پیشرفت های قبلی استفاده کنند در اطراف حافظه در حال حاضر نیز بهتر استفاده کنید. بنابراین اکنون به آنها بستگی دارد که از هدیه مایکروسافت استفاده کنند و بازی ها را در ایکس باکس ارزان تر اجرا کنند.