از طرف دیگر، شماره یک واضح متعلق به Telefónica و برند o2 آن است. 20 درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی مستقیماً با o2 قرارداد امضا کرده اند. همراه با 1&1، Aldi Talk و Blauکه به پیشنهادات o2 نیز متکی هستند، سهم به 46 درصد افزایش می یابد.

Telekom آخرین بار او را در جولای داشت پیشنهاد تلفن همراه تنظیم شد و گاهی اوقات حجم 5G به میزان قابل توجهی با همان قیمت به مشتریان ارائه می شود. پیشنهادات پیش پرداخت قبلاً در ماه می ارتقا یافته بودند، به ویژه تعرفه MagentaMobil Prepaid M برای 9.95 یورو. تعرفه سالانه 5G برای 99.95 یورو نیز ارزش بررسی دارد.

آیا پیش پرداخت هنوز ارزشش را دارد؟ جواب اینجاست:

ارتباطات سیار در آلمان: آژانس شبکه تهدید به مجازات می کند

Telekom فقط یک مورد برای قراردادهای تلفن همراه ارائه می دهد سهم 12 درصد. اگر اعداد برند زیرمجموعه Congstar اضافه شود، حداقل 17 درصد است. برای مقایسه: Vodafone به تنهایی 19 درصد است.

Telekom کارهایی برای انجام دادن دارد: یک نظرسنجی با بیش از 5000 شرکت کننده در آلمان نشان داد که رقابت Vodafone و Telefónica (o2) به طور قابل توجهی بیشتر مورد اعتماد است. حتی اگر Congstar اضافه شود، اپراتورهای شبکه دیگر جلوتر هستند.

دویچه تلکام در بین مشتریان محبوبیت کمتری دارد