اگر هنوز مشتاقانه منتظر بازی دزدان دریایی Skull & Bones هستید، اکنون باید قوی باشید! یوبی سافت دوباره بازی جاه طلبانه را به تعویق می اندازد و حتی سال 2024 به طور ناگهانی برای تاریخ انتشار مورد بحث قرار می گیرد.

یوبی سافت

Skull & Bones برای ششمین بار به تعویق افتاد

جمجمه و استخوان واقعی شده است بچه مشکل یوبی سافت توسعه یافته. شش سال از زمان معرفی این بازی می گذرد و هنوز پایانی در انتظار نیست. ماجراجویی دزدان دریایی قرار بود در 9 مارس 2023 در سراسر جهان منتشر شود.

این موضوع اکنون حل شده است، زیرا یوبی سافت در یک گزارش مالی جدید در مورد وضعیت Skull & Bones اظهار نظر کرده است. بر این اساس، شرکت به زمان بیشتری برای تنظیم دقیق لازم نیاز دارد. در این زمینه نیز 2024 به عنوان سال انتشار احتمالی تماس گرفت. یک شوک برای طرفداران این بازیکه قبلاً نور انتهای تونل را دیده اند.

واکنش های جامعه نیز به همین ترتیب منفی است برای یک شیفت دیگر برای یادآوری، این ششمین تعویق در شش سال گذشته است.