ممکن است قیمت در حال حاضر بالاتر باشد. قیمت از 2/9/2023 ساعت 1:20 صبح