همچنین قبلاً از ترکیب خاص a حاصل شده است قیمت ماهانه با تخفیف 45.05 یورو. با توجه به مزیت MagentaEINS جدید، 45.05 یورو باقی می ماند. هنوز مشخص نیست که چرا Telekom اصلاً تصمیم به این اقدام گرفته است. در انجمن مشتریان این شرکت، تعداد فزاینده‌ای از صداها وجود دارد که می‌خواهند ارتباط واضح‌تری داشته باشند.

علاوه بر قطع «مزایای نامحدود MagentaEINS»، برای تلویزیون Magenta نیز تغییری ایجاد شده است. در اینجا گروه خداحافظی می کند گیرنده های رسانه 401 و 200. هر دو مدل دیگر به عنوان جدید ارائه نمی شوند. جعبه تلویزیون Magenta نیز از 30 سپتامبر دیگر در دسترس نخواهد بود. مشتریان موجود می توانند در حال حاضر به استفاده از گیرنده های خود ادامه دهند. مشخص نیست که تا کی این وضعیت ادامه خواهد داشت.