پس از یک آزمایش کامل، دویچه تلکام اکنون مدل هیبریدی جدید خود را در سراسر کشور در دسترس قرار می دهد. این بدان معناست که برخی از مشتریان می توانند از طریق شبکه ثابت اینترنت بسیار سریع تری دریافت کنند. اگر قبلاً فقط 16 مگابیت بر ثانیه امکان پذیر بود، این مقدار می تواند افزایش یابد تا 300 مگابایت بر ثانیه افزایش یابد (منبع: Deutsche Telekom).