گسترش بیشتر شبکه های تلفن همراه در آلمان به کندی در حال پیشرفت است. اگرچه Telekom، Vodafone، Telefónica (o2) و تازه وارد 1&1 قول بهبودهایی را داده بودند، نقاط مرده به خصوص در مناطق روستایی باقی مانده است. بنابراین مجازات از سال آینده تهدید می شود.

نقاط مرده: اپراتورهای تلفن همراه در رسیدن به مقصد شکست می خورند

در حال حاضر به نظر می رسد که نه Telekom، Vodafone، Telefónica (o2) و 1&1 الزامات پوشش آژانس شبکه فدرال را برآورده نمی کنند. طبق گزارش ها، کلاوس مولر، که از مارس 2022 رئیس آژانس شبکه فدرال است، چهار اپراتور شبکه را در اختیار دارد. کتباً معوقات را یادآور شد. اگر 600 نقطه سفید تا ابتدای سال آینده ناپدید نشوند، جریمه ها تهدید می شود.

آژانس شبکه فدرال اپراتورهای شبکه آلمانی را مجبور به رعایت حداقل الزامات برای پوشش تلفن همراه کرده است. بر اساس این طرح، 600 نقطه مرده در آلمان باید تا پایان سال 2022 بسته شود. اسناد داخلی اکنون نشان می دهد که اپراتورهای تلفن همراه از این طرح بسیار عقب هستند. تا آگوست 2022، تنها 89 لکه سفید از نقشه ناپدید می شوند.

چه چیزی یک برنامه خوب تلفن همراه را می سازد؟ پاسخ در ویدیو:

Deutsche Telekom: “خوب در راه است” با گسترش

به گفته سخنگوی مقامات، مایکل رایفنبرگ، تازه وارد 1&1 نیز پاسخگو خواهد بود. جریمه و مجازات به گفته وی “بررسی و در صورت لزوم تحمیل می شوند”. 1&1 قبلاً در سپتامبر توضیح داده بود که احتمالاً نمی تواند الزامات را برآورده کند.