Tears of the Kingdom – طرفداران BotW شکایات عمده ای دارند

همه عاشق Legend of Zelda: Tears of the Kingdom هستند. با این حال، بزرگترین کارشناسان BotW با موفقیت مورد انتظار سوییچ مشکل دارند. هشدار: این خبر حاوی اسپویل های جزئی برای اشک پادشاهی است.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

آیا Tears of the Kingdom دنباله خوبی است؟ هواداران شک دارند

رهایی:05/12/2023

کاربر Reddit Small_Incident958 اینجا می نویسد که مشکل بزرگی با Tears of the Kingdom دارد. موفقیت سوئیچ به طور کامل دستاوردهای خود را نسبت به سلف خود نادیده می گیرد. ساعت ها وقت گذاشت برای تکمیل ماموریت های جانبی، به دنبال دانه‌های کروگ و جمع‌آوری زره ​​می‌گردند، فقط برای نینتندو وانمود می‌کند که هرگز اتفاق نیفتاده است (منبع: Reddit).

در نظرات، بسیاری از طرفداران زلدا موافق هستند. حتی مارونوس روح جنگلی لینک را به خاطر نمی آورد، اگرچه قهرمان اغلب مهمان او بود برای گسترش موجودی. برخی دیگر به درستی اشاره می کنند که مارونوس هرگز به ویژه درخشان نبوده است.

زبان ها:انگلیسی آلمانی