Star Wars Jedi Survivor: Solve Tomb of Uhrma

اگر به دویدن ادامه دهید، با یک دشمن افسانه ای به نام Sutaban-Alpha روبرو خواهید شد که از امتیاز قمار محافظت می کند. هنگامی که او را شکست دادید، می توانید جایزه را جمع آوری کنید.

اگر می خواهید پشت قبر و ثواب های مختلف را جمع آوری کنید، باید با قدرت مغناطیسی شما (L2 یا LT) چهار تابوت از هشت تابوت را درست بکشید.

بستر، زمینه:ویندوز 10، پلی استیشن 5، ایکس باکس سری ایکس

مقبره اورمه – حلول

در طول داستان Star Wars Jedi: Survivor شما از سیاره Jedha دیدن می کنید. در آنجا معمایی در مقبره اوهرما خواهید دید. در ادامه توضیح می دهیم که چگونه قبر عهرمه را حل می کنید و چه پاداشی در انتظار شماست.