Star Wars Jedi Survivor: Jedi ChambersJadi Vaults را در Star Wars Jedi Survivor پیدا و تکمیل کنید. هر اتاق یک امتحان خاص دارد. در ادامه تمام مکان ها و راه حل های اتاق های جدی را به شما نشان می دهیم.

همه اتاق های جدی با محلات و راه حل ها

وجود دارد در مجموع 7 اتاق جدی در Star Wars Jedi: Survivor. با تکمیل موفقیت آمیز هر 7، جایزه Star Tours و ارتقای نقشه برای BD-1 را برای شما به ارمغان می آورد. همچنین برای هر خرک Jedi تکمیل شده یک جایزه جدید دریافت خواهید کرد.

هر اتاق یک امتحان خاص دارد. این اتاق دوگانگی اولین اتاق جدای بازی است. تو باید بطور خودکار کامل است، به همین دلیل است که آنها را فهرست می کنیم اتاق دوگانگی باز نمی شود.

در ادامه مطلب ویدیوهایی که ما همه محلات و همه راه حل های 6 اتاق باقی مانده را به شما نشان می دهیم. به هر حال، هر اتاق جدی در واقع در سیاره کوبو، بنابراین شما مجبور نیستید در سراسر کهکشان سفر کنید تا خزانه های جدی را تکمیل کنید.

اتاق شفافیت – مکان و راه حل

اتاق شفافیت را با خود خواهید یافت سرزمین دشت های رام نشده (دسترسی رامبلر). در پایان اتاق شما جایزه “Community” را دریافت می کنید.

به شرح زیر ویدئو مکان و راه حل را به شما نشان می دهد اتاق شفافیت:

اتاق جدایی – مکان و راه حل

شما می توانید اتاق جدا شدن را در پشت یک آبشار کوچک در آن پیدا کنید منطقه کوهنوردی (مرگ کاوشگر). راستی در سمت چپ جلوی در ورودی یکی از 12 ماهی Skoova هست که میتونید اونجا پیدا کنید و جمع کنید. پس از تکمیل Vault، پاداش صبر را دریافت خواهید کرد.

این ویدئوی زیر مکان و راه حل را به شما نشان می دهد:

اتاق اتصال – مکان و راه حل

شما می توانید اتاق اتصال را در منطقه Sticky Bog. همچنین می‌توانید نیروهای زایگ و وینی را در همین نزدیکی استخدام کنید. شما همچنین یکی از حریفان افسانه ای را در Sticky Moor خواهید یافت.

پس از تکمیل اتاق، پاداش “بازیابی” را دریافت می کنید. این ویدئوی زیر مکان و راه حل را به شما نشان می دهد:

اتاق جسارت – مکان و راه حل

برای رسیدن به اتاق جسارت، باید منطقه جنوبی (Rambler’s Reach) را شروع کنید و راه خود را از طریق سیلو طی کنید.

تکمیل Chamber of Boldness به شما پاداش سرسختی می دهد. این ویدئوی زیر مکان و راه حل را به شما نشان می دهد:

Chamber of Dual Wields – Location & Solution

سفر می کند به نقطه مراقبه حیاط اصلی در منطقه ویران شده (سوزن سنگی). در آنجا Chamber of Dual Wields را خواهید دید. پس از تکمیل اتاق، پاداشی به همین نام دریافت خواهید کرد.

این ویدئوی زیر مکان و راه حل را به شما نشان می دهد:

اتاق جمهوری عالی در جنگل – مکان و راه حل

شما می توانید اتاق جمهوری اعظم را در جنگلی در این منطقه پیدا کنید منطقه بازالتگرابن (جنگل بازالت). تکمیل اتاق به شما پاداش مهارت می دهد.

این ویدئوی زیر مکان و راه حل را به شما نشان می دهد:

پاداش خزانه های جدی

پس از تکمیل موفقیت آمیز تمام 7 اتاق جدای، دستاورد Star Tours و ارتقاء نقشه برای BD-1 را دریافت خواهید کرد. در نتیجه ارتقاء، ارتقاهایی که هنوز در holomap شما یافت نشده اند در holomap شما نمایش داده می شوند. با این حال، شما باید بهبود را به صورت دستی دریافت کنید، آن را به طور خودکار دریافت نمی کنید.

به برای دریافت جایزه، باید به منطقه Rambler’s Reach سفر کنید و از آنجا به به قسمت Alignment Control Center بروید. در سمت راست نقطه مراقبه، نقشه ارتقاء داده می شود.

به خاطر امنیت این را به شما نشان دهید ویدیوی زیر مکان جایزه را نشان می دهد:

آیا نمی خواهید اخبار دیگری در مورد فناوری، بازی ها و فرهنگ پاپ را از دست بدهید؟ تست و راهنمای فعلی ندارید؟ سپس ما را در فیس بوک یا دنبال کنید توییتر.

منبع