SoS: A Wonderful Life – همه نژادهای دورگه و هم نژاد

هنگامی که دوستی شما به منطقه قرمز رسید، وینی به شما پیشنهاد عبور می دهد. سپس شما می توانید او را دو دادن بذر یا محصول، که او آن را در خلقت جدیدی جمع می کند.

در Story of Seasons: A Wonderful Life شما به گیاهان کلاسیک محدود نمی شوید، بلکه می توانید با عبور از آنها خلاقیت های کاملا جدیدی خلق کنید. در این راهنما توضیح خواهیم داد که چگونه می توانید گیاهان را ترکیب کنید و کدام عبور ممکن است.

داستان فصل ها: یک زندگی شگفت انگیز

عبور از گیاهان در داستان فصل ها: یک زندگی شگفت انگیز

اما ابتدا باید با گیاهان دوست شوید متأسفانه برای این کار نمی توانید از هدیه استفاده کنید، باید تا حد امکان با او صحبت کنید. هر چه بیشتر از شما بپرسد که آیا می خواهید به صحبت کردن با او ادامه دهید، بیشتر از شما خوشش می آید.