به جای 233 یورو: تلویزیون 4K با Fire TV یکپارچه، عملکردهای تلویزیون هوشمند و 4 ورودی HDMI.