کدام ارائه دهنده استریم برای شما مناسب تر است؟

مدیر جدید یک دوست قدیمی است

به گفته کریستوف کورفر، سخنگوی Sat.1، Akte همچنین در سال 2023 به طور منظم در ساعات پربیننده اجرا خواهد شد، به عنوان مثال با گزارش های تحقیقاتی مانند سال گذشته در مورد قصاب Tönnies. علاوه بر این، همیشه باید نسخه های ویژه در زمان پرایم و در Late Prime وجود داشته باشد. “اما نه هفته به هفته دیگر.”

Akte از سال 1995 در Sat.1 اجرا می شود – نیمی از ابدیت در دنیای پرشتاب تلویزیون. پس از تقریباً 30 سال، Sat.1 اکنون تلویزیون کلاسیک را وارونه کرده است.

دیگر اسلات ثابتی وجود ندارد: Sat.1 “Akte” را بازسازی می کند.

معنی: فایل به فرمت متغیری تبدیل می شود که باید در مواقع معین اجرا شود. مصاحبه اختصاصی با بوریس بکر، که از زندان آزاد شد، نشان داد که چگونه می تواند باشد.

خود اسلات فعلی در عصر پنجشنبه، با این حال، Akte را به هیجان‌انگیز از دست می‌دهد. این هفته تولیدی از فرانسه با “بیاریتز” آغاز می شود.