پزشک معروف اورژانس دکتر. Carola Holzner با نام مستعار Doc Caro و Sat.1 دوباره راه خود را می روند. اگرچه سریال Doc Caro – Einsatz mit Herz رتبه های خوبی برای پخش کننده ارائه کرد، اما دیگر نباید قسمت جدیدی از سریال مستند وجود داشته باشد. Sat.1 به طور مستقیم در مورد دلایل اظهار نظر نمی کند. آنها برای عموم در نظر گرفته نشده اند.

Sat.1 مجموعه Doc Caro – با قلب استفاده کنید

بعد از فصل اول هیچ دومی وجود نخواهد داشت: Sat.1 تایید کرده است که فرمت مستند با پزشک اورژانس دکتر کارولا هولزنر آینده ای در ایستگاه ندارد. برای طرفداران سریال با Doc Caro، پایان باید غافلگیر کننده باشد، به خصوص که تعداد زیادی از بینندگان در عصر پنجشنبه ایستگاه را روشن کردند. خداحافظی نباید به دلیل رتبه های بد باشد.

Sat.1 توضیح نداده است که چرا فصل دوم وجود نخواهد داشت. تا حدودی مبهم، یکی فقط بیان می کند که “دلایل خوبی” برای پایان وجود دارد، اما اینها هستند “برای عموم نیست”. بر اساس گزارش های تایید نشده، نه تنها سریال، بلکه همکاری با Dr. هولزنر به طور کلی استخدام خواهد شد (منبع: DWDL.de).

در نوامبر 2022 اعلام شد که دکتر. هولزنر توسط غریبه ها تهدید می شود خواهد شد پیام های نفرت انگیز نیز در خود سریال مطرح شده است. پزشک اورژانس اکنون باید روی کار خود در بیمارستانی در دویسبورگ و وبلاگ ویدیویی خودش تمرکز کند. نه پخش کننده و نه دکتر در مورد اینکه آیا تعادل بین کار مهم پزشکی و تعهد به Sat.1 شاید در نهایت بیش از حد باشد، اظهار نظر نکردند.

در ویدیو: مقایسه جریان بزرگ.

Sat.1: اما بدون “متن ساده با قلب”

Sat.1 برنامه های بزرگی برای Doc Caro داشت. اعلام همکاری انحصاری با Dr. هولزنر گفت که فرستنده پیشنهاد “متن ساده با قلب”. و می خواست “به مردم پشت سر دکتر نشان دهد”.