Rathma’s Bone یکی از بهترین مجموعه‌ها برای Necromancer در فصل 27 Diablo 3 است. ما مهارت‌ها و موارد دقیقی را که برای ساخت نیاز دارید به شما نشان خواهیم داد.

دیابلو 3

مجموعه استخوان های راتما در فصل 25 مورد استقبال زیادی قرار گرفت و اکنون یکی از قوی ترین گزینه ها برای Necromancer است. یک ساختار قوی‌تر، مجموعه بازسازی‌شده Trag’Ouls است، اما در فصل 27، تمام قطعات Rathma را مستقیماً از هدیه Haedrig دریافت خواهید کرد.

Rathma’s Bones: Equipment

شماها آیا شما به آن نیاز دارید Ring of Royal Embellishment برای دریافت جایزه کامل مجموعه Rathma’s Bone و Crimson. در نسخه ما از ساخت، این در Kanai’s Cube فعال است.

استخوان راتما: مکعب کانای

استخوان های راتما: جواهرات

شما این سه جواهر افسانه ای را در طلسم و دو حلقه خود قرار می دهید:

فصل 27: ندای نور

هنگامی که یک گلدان فرشته را پیدا کردید، می توانید یکی از اقلام خود را با یکی از سه توانایی خود برکت دهید. ما ترکیب زیر را توصیه می کنیم:

هدف – شی: حکم کریسبین

قابلیت: ارتش مردگان

استخوان های راتما: توانایی ها

توانایی های Diablo 3 Necromancer Rathma
اسکلت های احضار شده آسیب زیادی وارد نمی کنند، اما به آماده سازی قوی ترین مهارت شما یعنی ارتش مردگان کمک می کنند.

مهارت شما بیشتر آسیب را وارد می کند ارتش مردگان بر. این معمولا یک خنک کننده طولانی دارد، اما هرچه اسکلت های فرمانده شما بیشتر و سریعتر حمله کنند، این خنک شدن بیشتر کاهش می یابد. این به شما امکان می دهد بعد از چند ثانیه دوباره از این قابلیت استفاده کنید.