Pokémon GO: شمارنده Arlo برای ژوئن 2023

لاهگوک مخالف است نوع پرواز، زمینی، آبی و آسیب پذیر روانی. شمارنده های زیر می توانند به شما کمک کنند:

پوکمون حملات
میو دو سردرگمی / انفجار روانی
کیوگره (پروتورمورفوزیس) آبشار / موج اولیه
گرودون (پروتورمورفوزیس) شلیک گلی / تیغه پرتگاه
مگا سیمسالا سردرگمی / روان پریشی
مگا گاردووار سردرگمی / روان پریشی
مگا گالاگلادی سردرگمی / روان پریشی
مگا لاتیوس Zen Headbutt / Psychokinesis
مگا سامپکس تفنگ آبی / آکوا هویتزر
لاوادوس ضربان بال / آسمان رفت
هوپا را آزاد کرد سردرگمی / روان پریشی
مگا توربوک تفنگ آبی / آکوا هویتزر
هو اوه سنسور ویژه / شیرجه

بهترین ضد گلگانتس

برای پیدا کردن آرلو، شما به رادار موشک نیاز دارید. تو باید 6 جزء مرموز را جمع آوری کنید، شما با شکست دادن Rocket Grunts به دست آمد. اگر رادار موشک را فعال کنید، یک نقشه سفارشی راه را به نزدیکترین رهبر تیم به شما نشان می دهد.

رهایی:1395/07/13

بهترین ضد لوکسترا

مهم: رادار موشک یک کالای مصرفی است و زمانی که یک رئیس را شکست دهید مورد استفاده قرار می گیرد. علاوه بر این، شما فقط می توانید از ساعت 06:00 تا 22:00 با رهبران تیم از Team Rocket رقابت کنید. به هر حال، اگر در مبارزه شکست بخورید، رادار موشک را نگه دارید.

آرلو را شکست دهید – بهترین ضد حملات در ژوئن 2023

مانند دیگر باس‌ها در Team GO Rocket، Arlo نیز دارای سپرهای موجود در جنگ است. در بهترین سناریو، آرلو باید از سپرهای خود بر روی فوکانو استفاده کند و مبارزه با پوکمون های آینده خود را بدون محافظت رها کند.

اگر باس فایت علیه Arlo در Pokémon GO باعث سردرد فزاینده شما می شود، به جای درستی آمده اید. اینها بهترین کانترها در برابر پوکمون او هستند و زمانی که رئیس Team Rocket را شکست دهید، این جایزه در انتظار شماست.

Pokemon GO

بانت مخالف است Dark و Ghost Vulnerable را تایپ کنید. شمارنده های زیر می توانند به شما کمک کنند:

پوکمون حملات
مگا جنگار دارک کلاو / توپ خالی از سکنه
مگا دوجمون مدرس / مجانی بار
مگا بانت دارک کلاو / توپ خالی از سکنه
میو دو تیغه روانی / توپ خالی از سکنه
مگا ابسول Teachdown / هاله تاریک
اسنیبونا Standpaule / Freeloader
مستبد گاز گرفتن / کرانچ
مگا سیمسالا تیغه روانی / توپ خالی از سکنه
سه سر نیش / چرخان

بهترین ضد ضد شروکس

پس از شکست دادن آرلو، می توانید teddiursa برخورد به عنوان براق.

بهترین ضربات مقابل تدیورسا

در ماه ژوئن، در کنار آرلو، می توانید با سیرا و کلیف نیز مبارزه کنید. اگر در برابر Overlord Giovanni به کمک نیاز دارید، باید پیوند مبارزه با Pokémon را دنبال کنید.

Arlo را پیدا و ردیابی کنید

گلگانته مخالف است نوع Ghost، Water، Grass، Dark و Ice ضعیف. شمارنده های زیر می توانند به شما کمک کنند:

پوکمون حملات
کیوگره (پروتورمورفوزیس) آبشار / موج اولیه
مگا جنگار دارک کلاو / توپ خالی از سکنه
مگا سامپکس تفنگ آبی / آکوا هویتزر
مگا اسکوادرو بذر گلوله / مجسمه فلور
مگا بانت دارک کلاو / توپ خالی از سکنه
کاتگامی تیغ تیغ / تیغه برگ
مگا توربوک تفنگ آبی / آکوا هویتزر
مگا گیارادوس آبشار / پمپ آب
ماموتل برف پودری / بهمن
امپراتور تفنگ آبی / آکوا هویتزر

بهترین ضد مقابل بانت