بیانیه رسمی گوگل هنوز در دسترس نیست. در پاسخ به سوال The Verge، این گروه آمریکایی در مورد گزارش های ترک خوردگی شیشه دوربین در پیکسل 7 و پیکسل 7 پرو اظهار نظری نکرد. این همچنین گزارش های مختلف افراد آسیب دیده را توضیح می دهد نحوه برخورد گوگل با خسارات. برخی از صورتحساب های بیش از 400 دلار برای تعمیر صحبت می کنند که باید از جیب خود پرداخت می کردند – در حالی که برخی دیگر از تعمیر معمولی تحت ضمانت صحبت می کنند.