نیاز به سرعت!

 • باز کردن: نیاز به سرعت! (دریافت تمام تروفی ها)
 • جایزه: پلاتین
 • امتیاز بازی: –

قهرمان خرس

 • باز کردن قفل: تمام مجموعه های خرس را نابود کنید
 • جام: برنز
 • Gamerscore: هنوز مشخص نیست.

پرطرفدار

 • باز کردن: در تعقیب و گریز سطح 5 تحت تعقیب فرار کنید
 • جام: برنز
 • Gamerscore: هنوز مشخص نیست.

خدمه جدید

 • باز کردن قفل: صلاحیت کامل 1
 • جام: برنز
 • Gamerscore: هنوز مشخص نیست.

آن شروع می شود

 • باز کردن: صلاحیت کامل 2
 • جام: برنز
 • Gamerscore: هنوز مشخص نیست.

ساحل دریاچه، مراقب باشید

 • باز کردن قفل: صلاحیت کامل 3
 • جام: برنز
 • Gamerscore: هنوز مشخص نیست.

خانواده پیدا کرد

 • باز کردن: The Grand را کامل کنید
 • جام: طلا
 • Gamerscore: هنوز مشخص نیست.

هی ساحل دریاچه

 • باز کردن قفل: مقدمه را کامل کنید
 • جام: برنز
 • Gamerscore: هنوز مشخص نیست.

دشمن همه پوسترها

 • باز کردن قفل: تمام مجموعه های بیلبورد را از بین ببرید
 • جام: برنز
 • Gamerscore: هنوز مشخص نیست.

رسیدن به آن مشکل است

 • باز کردن قفل: تمام مجموعه های هنری خیابانی را پیدا کنید
 • جام: برنز
 • Gamerscore: هنوز مشخص نیست.

در هجوم سرعت

 • باز کردن قفل: در تمام فعالیت های Speed ​​Run 3 ستاره بگیرید
 • جام: نقره
 • Gamerscore: هنوز مشخص نیست.

گواهینامه خلبانی

 • باز کردن قفل: در تمام فعالیت های پرش طول 3 ستاره دریافت کنید
 • جام: نقره
 • Gamerscore: هنوز مشخص نیست.

دریفت حرفه ای

 • باز کردن قفل: در تمام فعالیت‌های Drift Zone 3 ستاره دریافت کنید
 • جام: نقره
 • Gamerscore: هنوز مشخص نیست.

فلش زد

 • باز کردن قفل: در تمام فعالیت های Speed ​​Trap 3 ستاره بگیرید
 • جام: نقره
 • Gamerscore: هنوز مشخص نیست.

بدون چیزهای نیمه

 • باز کردن قفل: همه مجموعه‌ها را جمع‌آوری کنید و در همه فعالیت‌ها 3 ستاره بگیرید
 • جام: طلا
 • Gamerscore: هنوز مشخص نیست.

شن تمیز

 • باز کردن قفل: 75000 دلار را در یک جلسه واریز کنید
 • جام: نقره
 • Gamerscore: هنوز مشخص نیست.

میلیون

 • باز کردن قفل: در حالت Story 1,000,000 دلار کسب کنید
 • جام: برنز
 • Gamerscore: هنوز مشخص نیست.

کاملاً در جریان است

 • باز کردن قفل: 250000 امتیاز در رویداد Takeover کسب کنید
 • جام: نقره
 • Gamerscore: هنوز مشخص نیست.

در جریان

 • باز کردن قفل: 200000 امتیاز در رویداد Takeover کسب کنید
 • جام: برنز
 • Gamerscore: هنوز مشخص نیست.

شورشی دائمی

 • فعال سازی:
 • جام:
 • Gamerscore: هنوز مشخص نیست.

شورشی دائمی

 • باز کردن: 30 مسابقه خیابانی را در حالت داستانی کامل کنید
 • جام: برنز
 • Gamerscore: هنوز مشخص نیست.

سبک آن را

 • باز کردن قفل: 10 رویداد تصاحب را کامل کنید
 • جام: برنز
 • Gamerscore: هنوز مشخص نیست.

رایدز رایدل

 • باز کردن قفل: تمام ارتقاء ها را برای گاراژ حالت داستانی خود کامل کنید
 • جام: برنز
 • Gamerscore: هنوز مشخص نیست.

هودینی

 • باز کردن قفل: از تعقیب و گریز ماشین سطح 5 تحت تعقیب در یک ماشین سطح A+ فرار کنید
 • جام: نقره
 • Gamerscore: هنوز مشخص نیست.

دشمن عمومی

 • باز کردن قفل: در یک جلسه 5 پلیس را بکشید
 • جام: برنز
 • Gamerscore: هنوز مشخص نیست.

مصون از تعرض

 • باز کردن قفل: فرار در 50 تعقیب و گریز
 • جام: طلا
 • Gamerscore: هنوز مشخص نیست.

دسترسی آزاد

 • باز کردن قفل: تمام ارتقاء گاراژ آنلاین Lakeshore خود را کامل کنید
 • جام: برنز
 • Gamerscore: هنوز مشخص نیست.

خانه کامل

 • باز کردن قفل: یک لیست پخش آنلاین Lakeshore را با ۷ بازیکن دیگر تکمیل کنید
 • جام: نقره
 • Gamerscore: هنوز مشخص نیست.

ب به نام من

 • باز کردن قفل: یک لیست پخش آنلاین Tier B Lakeshore را تکمیل کنید
 • جام: برنز
 • Gamerscore: هنوز مشخص نیست.

برو به حد

 • باز کردن قفل: یک لیست پخش آنلاین Tier A Lakeshore را تکمیل کنید
 • جام: برنز
 • Gamerscore: هنوز مشخص نیست.

خوشحالی

 • باز کردن قفل: یک لیست پخش آنلاین Tier A+ Lakeshore را تکمیل کنید
 • جام: برنز
 • Gamerscore: هنوز مشخص نیست.

فوق ستاره

 • باز کردن قفل: یک لیست پخش آنلاین Tier S Lakeshore را تکمیل کنید
 • جام: برنز
 • Gamerscore: هنوز مشخص نیست.

صورت حساب بالا

 • باز کردن قفل: یک لیست پخش آنلاین Lakeshore سطح S+ را تکمیل کنید
 • جام: برنز
 • Gamerscore: هنوز مشخص نیست.

نوار مخلوط کنید

 • باز کردن: 25 لیست پخش آنلاین Lakeshore را کامل کنید
 • جام: طلا
 • Gamerscore: هنوز مشخص نیست.

مبارک

 • باز کردن قفل: 10 وسیله نقلیه را در گاراژ حالت داستانی خود جمع آوری کنید
 • جام: برنز
 • Gamerscore: هنوز مشخص نیست.

مجموعه زیبا

 • باز کردن قفل: 10 وسیله نقلیه را در گاراژ آنلاین Lakeshore خود جمع آوری کنید
 • جام: برنز
 • Gamerscore: هنوز مشخص نیست.

هی اسپیدی!

 • باز کردن قفل: با سرعت 200 مایل در ساعت (321.86 کیلومتر در ساعت) در حالت داستانی رانندگی کنید
 • جام: برنز
 • Gamerscore: هنوز مشخص نیست.

خیلی دور

 • باز کردن قفل: در حالت داستانی در مجموع 100 مایل (160.93 کیلومتر) رانندگی کنید
 • جام: برنز
 • Gamerscore: هنوز مشخص نیست.

تا جایی که چشم کار می کند تگ کنید

 • باز کردن قفل: جلوه های رانندگی خود را سفارشی کنید
 • جام: برنز
 • Gamerscore: هنوز مشخص نیست.

خوش استیل؟ منطقی

 • باز کردن قفل: لباس خود را سفارشی کنید
 • جام: برنز
 • Gamerscore: هنوز مشخص نیست.

هنر فویل

 • باز کردن قفل: یک روکش سفارشی به ماشین خود وصل کنید
 • جام: برنز
 • Gamerscore: هنوز مشخص نیست.

لوله را فشار دهید

 • باز کردن قفل: از حداکثر سطح Burst Nitro 5 بار در رویدادهای آنلاین Lakeshore استفاده کنید
 • جام: برنز
 • Gamerscore: هنوز مشخص نیست.

قطره ضربه

 • باز کردن قفل: از حداکثر سطح Burst Nitro 5 بار در رویدادهای Story Mode استفاده کنید
 • جام: برنز
 • Gamerscore: هنوز مشخص نیست.