طبق گفته Infinity Ward، نسخه بتا باید دارای نقشه های مختلف با اندازه های مختلف باشد. را نقشه جدید Marina Bay Grand Prix هر چند قطعا وجود خواهد داشت انتخاب حالت های بازی دقیقاً فاش نشده است. توسعه‌دهنده آن را در اینجا بسیار مبهم نگه می‌دارد، فقط اشاره می‌کند که بیش از مسابقات 6 در 6 وجود خواهد داشت.