به جای 1149 یورو RRP: با کلاس بهره وری انرژی: C، میانگین مصرف سالانه: 169 کیلووات ساعت، سیستم بدون یخ زدگی: دارد و با نمایشگر دما دیجیتال.

ممکن است قیمت در حال حاضر بالاتر باشد. قیمت از 2/7/2023 9:29 صبح