MediaMarkt و Saturn قبل از پایان؟ متخصص با پیش آگهی بد

سالهای کرونا هم همینطور به زنجیر بزرگ الکترونیک ضربه محکمی بزنیداما اخیرا MediaMarkt و Saturn دوباره توانستند به افزایش قابل توجه فروش اشاره کنند. یکی از کارشناسان تردید دارد که این وضعیت در دراز مدت باقی بماند. گریت هاینمن، استاد مدیریت بازرگانی و تجارت در دانشگاه علوم کاربردی نیدرهین، امید زیادی ندارد.

این اقتصاددان همچنین پتانسیل بهبود را در آن می بیند بازار یابی. آنها قطعاً در اینجا حضور دارند و ایده های غیرمعمول و نوآورانه ای دارند، اما او به سختی می تواند اجرای ثابتی را ببیند. برای درک بهتر چرایی خرید مشتریان در آینده، داده های بیشتری باید جمع آوری شود. به این ترتیب، شاخه های بیش از حد بزرگ نیز می توانند کارآمدتر طراحی شوند.منبع

هاینمن همچنین ساختار سهامداران موجود را مشکل ساز می داند. روزه اجرای تغییرات اگر بتوان تصمیمات را در محل مسدود کرد، به سختی امکان پذیر است. یک رویکرد متمرکز تر مفید خواهد بود.

اگر ترجیح می دهید به صورت آنلاین خرید کنید، چند نکته برای شما داریم:

MediaMarkt و Saturn: بازاریابی به جای مشاوره

تجارت برای MediaMarkt و Saturn بهتر بوده است. یک اقتصاددان می گوید، اما بدتر است. قرار است درباره «بقای برهنه» باشد.

بازار رسانه ای

کارشناس: MediaMarkt و Saturn نزدیک به پایان

به گفته هاینمن، امروزه MediaMarkt و Saturn نه تنها با یکدیگر «قابل تعویض» هستند. ساده خواهد بود یک مجموعه منحصر به فرد نیست دادن. یا به عبارت دیگر: اساساً همه محصولات را می توان از جای دیگری نیز خریداری کرد. این زنجیره‌ها فقط توانستند برندهای خود را در بخش لوازم جانبی ایجاد کنند.

علاوه بر این، هاینمن به انتقاد از صلاحیت مشاوره کارمندان (منبع: Business Insider). این دقیقاً جایی است که فروشگاه های تخصصی واقعاً باید امتیاز بگیرند. با رقابت Expert و Electronic Partner، دامنه خدمات به طور قابل توجهی بهتر است.

به گفته هاینمن، MediaMarkt و Saturn نمی توانند با آمازون همگام شوند. زودتر با هم آشنا شدی رفتار “متکبرانه” به عنوان رهبر بازار و کسب و کار آنلاین را برای مدت طولانی بی خواب کرده است. حتی امروز هم یک نفر عقب می ماند و اجازه می داد فاصله نسبت به رقابت بیشتر شود.