مک بوک ایر فعلی تا سال 2022 عرضه نشد:

شایعات مدت زیادی است که در حال پختن یک سوپ بسیار خاص بوده است، زیرا مک بوک ایر جدید 2023 در واقع قرار است در یک بسته دوتایی توسط اپل ارائه شود. الان کی؟

سیب