در زمان تورم بی سابقه، 15.99 یورو یک معامله واقعی به نظر می رسد. با این پول اندک، ایکیا اکنون یک کمک‌کننده روزمره کاربردی می‌فروشد که به سرعت در دسترس است. اما خریداران بالقوه باید مراقب باشند: این به تنهایی کافی نیست.