شماره نسخه در یک نگاه نشان می دهد که آیا برنامه نصب شده روی گوشی هوشمند به روز است یا خیر. نوآوری‌ها در برنامه‌ها را نیز می‌توان به راحتی از طریق شماره نسخه و تغییرات ثبت دریافت کرد. شماره نسخه همیشه در فروشگاه Google Play به راحتی یافت می شد – تا کنون. به دلایلی که هنوز مشخص نشده است گوگل این شماره را از برنامه ها حذف کرد.

بستر، زمینه:لینوکس