برای برخی از تهدیدات بدنام، نام روی تخته شکار حتی نام درستی نیست، از جمله مرگ لرزان. به محض اینکه در مقابل دشمن بایستید، متوجه خواهید شد که نام اصلی حریف Pudding Prince است. شاهزاده پودینگ دارای رتبه خطر A است و در سطح 38 قرار دارد. بنابراین او یکی از خطرات بدنام کمی ضعیف‌تر در Final Fantasy XVI است.

مرگ متزلزل پیدا می کنی در استان شاهنشاهی روزاریا، دقیق تر در منطقه شمالی فالکون کرای. یا به نقطه سفر سریع Auldhyl Docks بروید و به سمت شرق بروید یا از نقطه سفر سریع Hawkcrow Crag استفاده کنید و به سمت شمال بروید.

برای اینکه نیازی به جستجوی طولانی نداشته باشید، ما به شما نشان خواهیم داد تصویر زیر محل مرگ لرزان را نشان می دهد:

او را در Final Fantasy 16 The Wobbly death خواهید یافت.  (منبع تصویر: Screenshot GIGA)
شما مرگ متزلزل او را خواهید یافت. (منبع تصویر: Screenshot GIGA)

بستر، زمینه:ویندوز کامپیوتر، پلی استیشن 5