Final Fantasy XVI: The Stray Stable

در فاینال فانتزی 16 وجود دارد در مجموع 32 خطر بدنام، اگر می خواهید قفل تمام تروفی ها را باز کنید، باید همه آنها را شکست دهید. حریفان قوی به تدریج با پیشرفت بازی قفل خود را باز می کنند. می توانید آنها را در Hideout on the Hunt Board مشاهده کنید و اطلاعات بیشتری در مورد آنها کسب کنید.

هنگامی که Behemoth را شکست دادید، یک دریافت خواهید کرد پاداش 20000 امتیاز تجربه، 200 امتیاز مهارت، 20000 گیله، 55 شهرت، 1 Behemoth Shackle و 1 Orrichalcum (مواد صنایع دستی).منبع

زبان ها:انگلیسی آلمانی

برای اینکه نیازی به جستجوی طولانی نداشته باشید، این به شما نشان می دهد تصویر زیر محل ولگرد رها شده را نشان می دهد:

در اینجا شما ولگرد رها شده در فاینال فانتزی 16 را پیدا خواهید کرد.  (منبع تصویر: Screenshot GIGA)
در اینجا شما ولگرد رها شده را پیدا خواهید کرد. (منبع تصویر: Screenshot GIGA)

ولگرد رها شده یکی از خطرات بدنام در فاینال فانتزی 16 است. با این حال مکان آن در ابتدای شکار مشخص نیست، بنابراین در ادامه به شما محل اختفای دشمن را خواهیم گفت.

فاینال فانتزی 16

ولگرد بی خانمان – محله

با وجود برخی خطرات بدنام، نه تنها محل اختفا نامشخص است، بلکه نام واقعی آن از جمله گربه ولگرد رها شده نیز وجود دارد. به محض رسیدن به محل، متوجه خواهید شد که نام دشمن در واقع بهموت است. Behemoth دارای رتبه Danger S است و در سطح 47 قرار دارد. پس اگر می خواهید در مقابل Behemoth رقابت کنید، خود را به خوبی آماده کنید.

به عنوان یک قاعده، شما همچنین می توانید محل حضور حریف را در صفحه شکار مشاهده کنید. متاسفانه برای همه مقاصد اینطور نیست. محل حیوان ولگرد رها شده روی تابلوی شکار با سه علامت سوال مشخص شده است.