حداقل تا سال 2027، DAZN بیشتر بازی های لیگ قهرمانان اروپا را در آلمان پخش خواهد کرد. از فصل 2024/25، بازی های بسیار بیشتری نیز نمایش داده می شود. DAZN تمدید را با یک پیشنهاد جدید برای طرفدارانی که هنوز اشتراک ندارند جشن می گیرد.

DAZN: لیگ قهرمانان اروپا تا سال 2027

در حالی که DAZN سهم اصلی بازی های لیگ قهرمانان را نشان می دهد، آمازون باید به بسته ای بسیار کوچکتر بسنده کند. درباره آمازون پرایم ویدئو در آینده برای بازار آلمان خواهد بود 17 بازی در هر فصل آماده، قبلاً 16 مورد بود. بازی ها به صورت انحصاری نمایش داده می شوند و آمازون اولین حق دسترسی را در هنگام انتخاب بازی ها دارد.