ممکن است قیمت در حال حاضر بالاتر باشد. قیمت در تاریخ 2023/01/26 ساعت 5:14 بعد از ظهر