حذف حساب – این روش کار می کند

حذف حساب - این روش کار می کند

اگر به اندازه کافی آمازون مصرف کرده اید، می توانید حساب آمازون خود را حذف کنید. با این کار تمام محتویات حساب آمازون شما به طور غیر قابل برگشت حذف می شود. در اینجا نحوه عملکرد آن را نشان می دهیم. اکانت آمازون را با لینک حذف کنید بستن حساب آمازون شما دائمی است و … ادامه