در زمان تورم بی سابقه و افزایش سرسام آور قیمت انرژی، آلمانی ها مشتاقانه به دنبال هرگونه پتانسیل پس انداز هستند که در دسترس آنها باشد. یک پیچ تنظیم احتمالی: هزینه پخش. هر خانواده باید 18.36 یورو در ماه برای پخش خدمات عمومی بپردازد. این تقریباً 8 میلیارد یورو در سال است که ARD، ZDF و Deutschlandradio از شهروندان دریافت می کنند. به این ترتیب آلمان گران ترین سرویس پخش عمومی در جهان را دارد. «آیا باید چنین باشد؟» به همین دلیل است که بسیاری از آلمانی ها از خود می پرسند. برای وزیر دارایی کریستین لیندنر، پاسخ روشن است.

کریستین لیندنر از مشارکت در پخش دفاع می کند