به طور کلی، گلکسی واچ 4 یک ساعت هوشمند اندرویدی قوی از سامسونگ است که هر کاری را که یک ساعت مدرن باید انجام دهد انجام می دهد. بنابراین با توجه به قیمت، پیشنهاد Aldi بسیار خوب است.