9 بازی که با آنها می توانید بر بزرگترین رکود بازی خود غلبه کنید

بنجامین اشنایدر کاربر فیس بوک: «بازی‌های Dark Souls همیشه برای من اول هستند (و البته Elden Ring)»

توسعه دهنده نرم افزار او واقعا نمی خواهد ما را در بازی هایش شکست دهد (خوب، شاید کمی). او می‌خواهد یک چیز را به ما بیاموزد: هیچ بحران بازی در جهان بدتر از دشمن سرسخت Malenia وجود ندارد. از آنجایی که حتی این نیز قابل شکست است، همین امر در مورد هر بحرانی صدق می کند. با تشکر از نرم افزار.

منبع