5 شغل برتر در هوش مصنوعی

اگرچه علم داده حوزه وسیعی است، ادموندز بر نقشی که تحلیلگران داده در این فرآیندهای هوش مصنوعی ایفا می کنند به عنوان یکی از مهم ترین آنها تأکید می کند . با این حال، کسانی که درک پیچیده ای از علم کامپیوتر و آمار دارند، می دانند که تأثیر بالقوه این عملکرد بی پایان است. نقشهای تجربه کاربر (UX) شامل کار با محصولات از جمله محصولاتی است که هوش مصنوعی را در خود جای دادهاند تا اطمینان حاصل شود که مصرفکنندگان عملکرد آنها را درک میکنند و میتوانند به راحتی از آنها استفاده کنند. نرم افزار یادگیری ماشینی به رایانه ها اجازه می دهد تا از طریق دریافت داده ها، رفتار انسان را بیاموزند. با این حال، صرف نظر از تخصص آنها، افراد در این نقش ها تلاش خواهند کرد تا امکانات این فناوری ها را کشف کنند و سپس به اجرای تغییرات در ابزارهای موجود برای دستیابی به آن پتانسیل کمک کنند. ادموندز همچنین مشاهده کرده است در حالی که یک دانشمند کامپیوتر با پیشینه دوگانه برای انواع جدید کاربردهای هوش مصنوعی در صنایع ایده آل است، در حال حاضر تعداد بسیار کمی وجود دارد.

مسئولیت ها: به طور کلی، متخصصان UX مسئول درک نحوه استفاده انسان از تجهیزات هستند، بنابراین چگونه دانشمندان کامپیوتر می توانند این درک را برای تولید نرم افزارهای پیشرفته تر به کار ببرند. اختراع سیستم عامل مک در مقایسه با ویندوز از نیاز به محصولی نشات گرفت که کاربرپسندتر باشد و برای کار کردن به درک فنی پیشرفته ای نیاز نداشته باشد. حوزه هوش مصنوعی همچنین به نقشهای سنتی علوم رایانه مانند مهندسان نرمافزار برای توسعه برنامههایی که ابزارهای هوش مصنوعی بر اساس آنها کار میکنند، متکی است. برخی هنوز ممکن است مسئول نظارت بر اخلاقیات و مسئولیت پذیری ناشی از ایجاد چنین ابزارهایی باشند. با وجود فرصتهای هیجانانگیزی که این پیشرفتها آشکار میکنند، برخی از افراد هنوز در مورد استفاده از هوش مصنوعی تردید دارند. برخی ممکن است مسئول پیشبرد سیستم های داده مرتبط با هوش مصنوعی باشند. برخی از دانشمندان رایانه متمرکز بر هوش مصنوعی نیز ممکن است به دنبال درک اخلاق و فلسفه باشند که به رایانه توانایی «فکر کردن» و نتیجهگیری را میدهد.

هنگامی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه با مجله خبری fudzilla وب سایت خود باشید.

در واقع، افزایش حیرتانگیز در مقدار دادههای جمعآوریشده در دهه گذشته تأثیر قابلتوجهی بر پیشرفت صنعت هوش مصنوعی امروزی داشته است. مجموعهای از محصولات وجود دارد که در آنها سعی میکنیم از طریق زبان با یک ماشین تعامل کنیم، اما پردازش زبان واقعاً سخت است. با این حال، ادموندز توضیح می دهد، افرادی که ترکیب لازم از مهارت ها را دارند اغلب به سختی به دست می آیند. به همین دلیل، افرادی که دارای مجموعه مهارت های مناسب هستند، می توانند انتظار حقوق و چشم انداز شغلی بالاتر از متوسط را برای آینده قابل پیش بینی داشته باشند. همانطور که کاربردهای احتمالی هوش مصنوعی همچنان در حال افزایش است، پتانسیل شغلی مثبت برای افرادی که مهارت های لازم برای پیشرفت در این صنعت را دارند، افزایش می یابد. در حوزه هوش مصنوعی، افراد در این نقشها مسئول توسعه عملکرد فنی محصولات هستند که از یادگیری ماشین برای انجام وظایف مختلف استفاده میکنند. با داده هایی که در قلب عملکردهای هوش مصنوعی و یادگیری ماشین قرار دارند، کسانی که برای مدیریت صحیح آن داده ها آموزش دیده اند، فرصت های زیادی برای موفقیت در صنعت دارند. هوش مصنوعی این امکان را برای ما فراهم می کند که قفل گوشی های هوشمند خود را با چهره خود باز کنیم ، از دستیاران مجازی خود سؤال بپرسیم و پاسخ های صوتی دریافت کنیم، و ایمیل های ناخواسته خود را بدون نیاز به آدرس دادن به آنها در یک پوشه هرزنامه فیلتر کنیم.

ادموندز میگوید: “آیفون تماماً در مورد UX بود. ادموندز تشخیص میدهد که این قطعه گمشده مورد نیاز برای پیشرفت بیشتر هوش مصنوعی در بخش خاص است. ادموندز میگوید: «فقط داشتن دادهها یک چیز است، اما اینکه بتوانیم واقعاً آن را به افراد دیگر گزارش دهیم، مهم است». متخصصان هوش مصنوعی مجموعهای از مهارتهای عملی و دانش نظری در ریاضیات و آمار را در کنار درک کاری از ابزارها و فرآیندهای خاص نقش به اشتراک میگذارند. از نظر هوش مصنوعی، مسئولیتهای یک متخصص UX ممکن است شامل درک نحوه تعامل انسانها با این ابزارها به منظور توسعه عملکردی باشد که بهتر با نیازهای آن انسانها مطابقت داشته باشد. با این حال، به طور کلی، افراد در این نقش ها از درک پیچیده خود از زبان و فناوری برای توسعه سیستم هایی استفاده می کنند که از طریق آن رایانه ها می توانند با موفقیت با انسان ها ارتباط برقرار کنند. اگرچه بسیاری از این مشاغل برتر کاربرد یا عملکرد فناوری هوش مصنوعی را بررسی می کنند، تحقیقات علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی بیشتر در مورد کشف راه هایی برای پیشرفت خود فناوری است. مسئولیت ها: مسئولیت های یک محقق علوم کامپیوتر و هوش مصنوعی بسته به تخصص یا نقش خاص آنها در زمینه تحقیقاتی بسیار متفاوت است.