دو انجمن اجتماعی نمونه شکایت هایی را مطرح کرده است. یکی در دادگاه اداری باواریا و دیگری در دادگاه قانون اساسی فدرال. VdK می خواهد اطمینان حاصل کند که دریافت کنندگان کمک هزینه مراقبت دولتی از هزینه پخش معاف هستند. دانیل اوردیک از VdK به Nürnberger Nachrichten توضیح می دهد: “باواریا تنها ایالت فدرالی است که کمک هزینه مراقبت ایالتی را اعطا می کند، اما دریافت کننده را از هزینه پخش معاف نمی کند.”

یک مورد خاص بایرن است. در ایالت آزاد باید دریافت کنندگان کمک هزینه مراقبت دولتی نیز هزینه پخش را پرداخت می کنند. این 350000 نفر را تحت تاثیر قرار می دهد. انجمن اجتماعی VdK Bayern اکنون علیه این موضوع شکایت کرده است (منبع: بایرن شمالی).

تورم بی سابقه و قیمت بالای انرژی، کیف پول شهروندان را تحت فشار قرار داده است. حتی مبالغ کوچکی مانند هزینه مجوز رادیو می تواند در پایان ماه تاثیر زیادی داشته باشد. هر خانواده باید 18.36 یورو در ماه برای ARD، ZDF و Deutschlandradio بپردازد. برای دریافت کنندگان مزایای اجتماعی استثنائاتی وجود دارد. با این حال، همه ایالت های فدرال معافیت ها را به طور یکسان اداره نمی کنند.

VdK علیه کمک پخش برای دریافت کنندگان کمک هزینه مراقبت ایالتی باواریا شکایت می کند