18.36 یورو در ماه و خانواده: هزینه مجوز رادیو در آلمان اجباری است، فقط تعداد کمی از پرداخت معاف هستند. اما حلقه شما به زودی می تواند به طور قابل توجهی بزرگتر شود. آزادی حدود 350000 شهروند را فرا می خواند. یک انجمن اجتماعی برای این کار به دادگاه می رود.

تورم بی سابقه و قیمت بالای انرژی، کیف پول شهروندان را تحت فشار قرار داده است. حتی مبالغ کوچکی مانند هزینه مجوز رادیو می تواند در پایان ماه تاثیر زیادی داشته باشد. هر خانواده باید 18.36 یورو در ماه برای ARD، ZDF و Deutschlandradio بپردازد. برای دریافت کنندگان مزایای اجتماعی استثنائاتی وجود دارد. با این حال، همه ایالت های فدرال معافیت ها را به طور یکسان اداره نمی کنند.

VdK علیه کمک پخش برای دریافت کنندگان کمک هزینه مراقبت ایالتی باواریا شکایت می کند

یک مورد خاص بایرن است. در ایالت آزاد باید دریافت کنندگان کمک هزینه مراقبت دولتی نیز هزینه پخش را پرداخت می کنند. این 350000 نفر را تحت تاثیر قرار می دهد. انجمن اجتماعی VdK Bayern اکنون علیه این موضوع شکایت کرده است (منبع: بایرن شمالی).

دو انجمن اجتماعی نمونه شکایت هایی را مطرح کرده است. یکی در دادگاه اداری باواریا و دیگری در دادگاه قانون اساسی فدرال. VdK می خواهد اطمینان حاصل کند که دریافت کنندگان کمک هزینه مراقبت دولتی از هزینه پخش معاف هستند. دانیل اوردیک از VdK به Nürnberger Nachrichten توضیح می دهد: “باواریا تنها ایالت فدرالی است که کمک هزینه مراقبت ایالتی را اعطا می کند، اما دریافت کننده را از هزینه پخش معاف نمی کند.”

حوصله تماشای تلویزیون را ندارید؟ سپس ارزش آن را دارد که به ارائه دهندگان استریم نگاهی بیندازید:

سهم رادیو و تلویزیون برای ARD، ZDF و Deutschlandradio سالانه بیش از 8 میلیارد یورو به ارمغان می آورد

اگر VdK در دعاوی خود موفق باشد، 350000 نفر در بایرن از هزینه پخش آزاد شد. پس از آن ARD، ZDF و Deutschlandradio باید از درآمد سالانه بیش از 77 میلیون یورو چشم پوشی کنند. با توجه به بیش از 8 میلیارد یورویی که حق مجوز هر سال به خزانه صدا و سیما وارد می کند، این ضرر باید قابل مدیریت باشد.