ما نمی خواهیم چیزهای زیادی در مورد داستان فاش کنیم، بهتر است تریلر را مستقیماً تماشا کنید. اما معمولاً برای برادران روسو، همه چیز متشنج می‌شود، همان‌قدر که یک فیلم هیجان‌انگیز واقعی پرتنش می‌شود. و چه کسی بازی می کند؟ در میان چیز های دیگر ریچارد مدن (“ابدیت ها”، “بازی تاج و تخت”)، پریانکا چوپرا (“کوانتیکو”) و استنلی توچی (“بازی های گرسنگی”).

اختلافات گران است