پیشنهاد Readly در یک نگاه:

  • 2 ماه رایگان
  • پس از آن 11.99 یورو در ماه
  • قابل لغو ماهانه، مهلت اطلاع رسانی 1 ماهه
  • حساب خانوادگی: دسترسی نامحدود با 5 نمایه به طور همزمان

با اشتراک Readly چه چیزی به دست می آورید؟

برنامه مجله Readly توضیح داده شده است