صرفه جویی را نه تنها می توان با برنامه Rewe انجام داد:

Rewe در حال آزمایش خرید بدون نقد است

برنامه Rewe برای گوشی های هوشمند آیفون و اندروید: