Allmobile Flat L

  • حجم داده 10 گیگابایت در شبکه Vodafone (LTE تا 21.6 مگابیت بر ثانیه)
  • نرخ ثابت Allnet/SMS شامل رومینگ اتحادیه اروپا
  • حداقل مدت 24 ماه، مهلت اخطار 3 ماهه
  • هزینه پایه در ماه: 7.99 یورو
  • هزینه آماده سازی: رایگان
  • دیتا اتوماتیک: خیر
  • 50 یورو پاداش تعویض هنگام انتقال یک شماره

آیا نمی خواهید اخبار دیگری در مورد فناوری، بازی ها و فرهنگ پاپ را از دست بدهید؟ تست و راهنمای فعلی ندارید؟ سپس ما را در فیس بوک یا دنبال کنید توییتر.