آیا می خواهید یک تعرفه ارزان قیمت تلفن همراه در شبکه Vodafone داشته باشید و به گوشی هوشمند نیاز ندارید؟ سپس به Logitel نگاهی بیندازید. در آنجا با قرارداد ارزان با 10 گیگابایت LTE، Allnet و نرخ ثابت پیامک، یک جایزه افتخار 50 یورویی برای حمل شماره تلفن دریافت می‌کنید. علاوه بر این، یک کوپن 10 یورویی BestChoice وجود دارد و از قیمت اتصال چشم پوشی می شود. جزییات تعرفه را برای شما خلاصه کرده ایم.

وودافون

تعرفه گیر: نرخ ثابت Allnet با حجم داده 10 گیگابایت