Allmobile Flat XL

  • 14 گیگابایت حجم داده در شبکه Vodafone (LTE تا 21.6 مگابیت بر ثانیه)
  • نرخ ثابت Allnet/SMS شامل رومینگ اتحادیه اروپا
  • حداقل مدت 24 ماه، مهلت اخطار 3 ماهه
  • هزینه پایه در ماه: 11.99 یورو
  • هزینه ارائه: 9.99 یورو
  • دیتا اتوماتیک: خیر
  • 50 یورو پاداش تعویض هنگام انتقال یک شماره
پیش پرداخت یا قابل پایان ماهانه – کدام بهتر است؟ اینجا را در ویدیو پیدا کنید:

معامله فقط سیم کارت در شبکه Vodafone برای چه کسانی ارزش دارد؟