ممکن است قیمت در حال حاضر بالاتر باشد. قیمت از 01/10/2023 02:08