معلم باشکوه دفاع از هنرهای تاریک در پایان فیلم تحت تأثیر طلسم فراموشی خود قرار می گیرد و در نتیجه حافظه خود را از دست می دهد. با این حال، پس از پایان تیتراژ، مشخص می شود که این اتفاق چیزی از زندگی حرفه ای او به عنوان یک نویسنده موفق کم نکرده است. پنجره‌ای متحرک از کتاب‌فروشی فلوریش و بلاتس تابلویی را نشان می‌دهد که «من کی هستم؟» نوشته گیلدروی لاکهارت را نشان می‌دهد.

لاکهارت در بیمارستان: این پس زمینه است

امروز، ممکن است یک صحنه مخفی در انتهای هر تیتراژ در سینما پنهان شود. 20 سال پیش که هنوز نادر بود. با این حال، یک فیلم هری پاتر یک پایان مخفی را پنهان می کند.

هری پاتر

این فیلم هری پاتر یک پایان مخفی را پنهان می کند