یک دهکده جدید را در Zelda TotK حل کنید

این وظیفه همتای «ساگونو یا ریتنار؟» است، پس شرط یکسان است. شما باید با ساگونو در بوتیک او در هاتنو صحبت کنید تا انتخاب شهردار را آغاز کنید. سپس ریتنار را در خانه اش که در غرب مسافرخانه است خواهید یافت. در آنجا با او صحبت کنید تا تلاش خود را انجام دهید.

نقشه به شما نشان می دهد که خانه Rietnar در هاتنو کجاست.  (منبع تصویر: Screenshot GIGA)
نقشه به شما نشان می دهد که خانه Rietnar در هاتنو کجاست. (منبع تصویر: Screenshot GIGA)

زبان ها:انگلیسی آلمانی

در Zelda: Tears of the Kingdom، احتمالاً با اپیزود “A New Village Treat” در روستای Hateno روبرو خواهید شد. این تلاش بخشی از انتخابات شهردار است و بسیار مشکل است. در این راهنما توضیح می دهیم که کجا می توانید چیزهای روستایی را پیدا کنید.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

“یک خوراک روستایی جدید” را شروع کنید.

رهایی:05/12/2023

پنیر ریتنار را بدهید تا یک خوراک دهکده جدید را تکمیل کنید. شما این را از Rietnar دریافت خواهید کرد 100 روپیه. ضمنا شما هم اکنون می توانید پنیر هاتنو را در فروشگاه عمومی هاتنو خریداری کنید.منبع

ریتنار می خواهد در انتخابات شهرداری با رفتاری که در روستا فراموش شده است پیروز شود. که پدربزرگش با روستایی دیگر خلق کرد. با این حال، ریتنار فقط ذائقه را به یاد می آورد و دیگر نمی داند روستایی که بوده و دقیقاً چه چیزی را آن دو آماده کرده اند.

لازمه یافتن خوراک روستا

برای دریافت خوراک دهکده، شما باید به شرق هاتنو بروید و به مزرعه هاتنو بروید. اینجا کوین روی اسکله ایستاده و به حوض سماق نگاه می کند. پیامی در بطری در حوض شناور است. این نامه ای از پدربزرگ کوئین است. شما یک کوئست جدید دریافت خواهید کرد و باید نامه را از برکه دریافت کنید.

نامه ای برای کوین را کامل کنید

همانطور که پیداست، پدربزرگ کوین روستایی بود که پنیر هاتنو را با پدربزرگ ریتنار درست کرد. داخل پیام در یک بطری دستور پنیری است که Koyin برای شما درست می کند. در فروشگاه پنیر جدید آنها در مزرعه می توانید پنیر هاتنو را به قیمت 20 روپیه خریداری کنید. اولین پنیر را به صورت رایگان به عنوان جایزه دریافت می کنید.

غذای دهکده پنیر هاتنو است.  (منبع تصویر: Screenshot GIGA)
غذای دهکده پنیر هاتنو است. (منبع تصویر: Screenshot GIGA)

راه های زیادی برای دریافت نامه وجود دارد. می توانید یک قایق بسازید یا آب را با وسایل مناسب منجمد کنید و بطری را تهیه کنید. اما ساده ترین راه قطع دو درخت و اتصال تنه درختان است. سپس تنه درخت بلند را از بانک به بطری هدایت کرده و بطری را به آن وصل کنید. سپس دوباره تنه درخت را می گیرید و سپس آن را همراه با پیام در یک بطری به سمت بانک می کشید. نامه را به Koyin برای تکمیل تلاش نشان دهید.

با کمک یک تنه درخت بلند می توانید پیام بطری را به ساحل بکشید.  (منبع تصویر: Screenshot GIGA)
با کمک یک تنه درخت بلند می توانید پیام بطری را به ساحل بکشید. (منبع تصویر: Screenshot GIGA)

غذاهای دهکده را دریافت کرده و تحویل بگیرید