نسخه جدید Go همچنین به معنای نیازهای سخت افزاری بالاتر است. قبلاً 1 گیگابایت رم کافی در نظر گرفته می شد. اکنون باید 2 گیگابایت باشد. از سوی دیگر، 16 گیگابایت هارد دیسک مورد نیاز با نسخه جدید تغییری نکرده است (منبع: گوگل).